Учительський коучинг: сприяння розвитку сталих змін

Start Date: 06/02/2019

Course Type: Common Course

Course Link: https://www.coursera.org/learn/uchytelskyy-kouchynh

Explore 1600+ online courses from top universities. Join Coursera today to learn data science, programming, business strategy, and more.

About Course

Дізнавайтеся та практикуйте стратегії вчительського коучингу, щоб сприяти значущим і сталим змінам у викладанні шкільних педагогів. Українською курс було перекладано та адаптовано командою громадської організації "ЕдКемп Україна". Дякуємо також за допомогу компанії "Лінгвіст".

Course Syllabus

Ключові переконання
Спосіб мислення
Бачення навчання
Зворотний зв'язок

Deep Learning Specialization on Coursera

Course Introduction

Дізнавайтеся та практикуйте стратегії вчительського коучингу, щоб сприяти значущим і сталим змінам у викладанні шкільних педагогів. Українською кур

Course Tag

Related Wiki Topic

Article Example
Pavlo Hai-Nyzhnyk /ukr.: Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні / "Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін." – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – 124 с./
Kharkiv Polytechnic Institute Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Історія розвитку. 1885-2010 / уклад.: В.І. Ніколаєнко, В. В. Кабачек, С. І. Мєшковая [та інш.]; за ред. В. І. Ніколаєнка. – Харків : НТУ «ХПІ». 2010. - 408 с.
Pavlo Hai-Nyzhnyk /ukr.: Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / "П.П.Гай-Нижник (керівник проекту), Т.А.Бевз, О.Є.Гомотюк, С.І.Губський, Я.С.Калакура, А.М.Киридон, І.Й.Краснодемська, В.Т.Лазарєва, А.Ю.Санченко, О.М.Склярова, Л.К.Токар, Д.В.Толочко, Л.В.Чупрій, О.Б.Ярошинський". – К., 2015. – 504 с./